Trek RX

Form: Koroner PTCA Balon RX
Genel Özellik: Standart kullanımda esnek gövde, düşük giriş profili ile başarılı lezyon predilatasyonu
Üretici Firma: Abbott Vascular