X.ACT

Form: Kapalı hücre karotis stent RX
Genel Özellik: Karotis damar darlıklarının etkin tedavisi
Üretici Firma: Abbott Vascular