RX Viatrac

Form: Karotis Balon 0.14
Genel Özellik: Karotis damar darlıklarında stent öncesi ve sonrası etkili çözüm
Üretici Firma: Abbott Vascular