Dragonfly OCT

Form: Optik intrakoroner görüntüleme
Genel Özellik: Optik Görüntüleme ile koroner damar içi değerlendirmede güncel çözüm
Üretici Firma: Abbott Vascular