HT Connect

Form: Periferik kılavuz tel 0.18
Genel Özellik: Diz altı kıvrımlı damar darlıklarında başarılı lezyon geçişi
Üretici Firma: Abbott Vascular