TREK RX

TREK

Form: Koroner PTCA Balon RX

Genel özellik: Standart kullanımda esnek gövde, düşük giriş profili ile başarılı lezyon predilatasyonu

Üretici firma: Abbott Vascular