VASKÜLER PLAK

ürün görseli güncelleniyor.

Form: Nitinol örgü vasküler tıkaç

Genel özellik: Periferik damarların tam kapatılmasında, AV fistül tedavisinde tek güvenli çözüm

Üretici firma: Abbott Vascular