TREK NC

nc-trek

Form: Koroner Balon NC
Genel Özellik: Standart kullanımda sağlam, yüksek basınca dirençli stent içi dilatasyon
Üretici Firma: Abbott Vascular