NHANCHER RX

Form: Çift lümen mikrokatater RX 0.14

Genel özellik: Kronik tam tıkalı koroner damarların tedavisinde alternatif güçlü destek

Üretici firma: IMDS